ҮОЭТ-ийн ажлын явцтай газар дээр нь танилцлаа

ҮОЭТ-ийн ажлын явцтай газар дээр нь танилцлаа

Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон холбогдох албаныхан танилцлаа

Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон холбогдох албаныхан танилцлаа

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх автомашинуудын товч мэдээлэл

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах МОН-8 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх автомашинуудын товч мэдээлэл

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН                                                                              2018.11.17 - 2018.11.24

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН 2018.11.17 - 2018.11.24

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.